lördag 28 juni 2014

Upp, kristen, upp till kamp och strid
1. Upp, kristen, upp till kamp och strid!
Med Andens kraft dej rusta
mot köttet och en farlig tid,
mot världen och dess lusta.
Den ej med allvar kämpa vill
hör inte Herren Jesus till,
som seger oss beredde.

2. Är mödan tung och striden svår,
dess större lönen bliver.
Med varje framgång som du får
ny kraft dej Herren giver.
För den till Gud om bistånd flyr
blir segern viss, om också dyr,
och ljuv ju mer den kostat.

3. Här gäller liv, här gäller död,
och vill du livet vinna
så strid! I Gud, som striden bjöd,
du hjälpen ock skall finna.
Men skyr du mödan, feg och svag,
så förestår dej nederlag
och fångenskap och döden.

4. Tag tron som sköld,
bind Andens svärd,
o kristen, vid din sida,
och gå att så mot kött och värld
med heligt allvar strida.
Den intill döden trofast är,
den en gång livets krona bär,
som Herren Jesus giver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar