lördag 28 juni 2014

Om någon efterfråga villAlt koral:1. Om någon efterfråga vill
min grund till salighet,
om inte mer behövs därtill
som borde vara med
förutom Jesu blod och sår
- som man så ofta höra får -
jag svarar då: min grund är god,
den heter Jesu blod.

2. Det är den fasta klippegrund
som evigt skall bestå.
Ja, också i min sista stund
jag vilar trygg därpå.
Och när jag hän från världen går,
så sjunger jag om Jesu sår,
för Lammets blod är nyckelen
till själva himmelen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar