söndag 8 juni 2014

Du tog din plats på Faderns högra sida
1. Du tog din plats på Faderns högra sida, 
min Frälsare, min broder, Gud och vän, 
för att oss samla ifrån världen vida, 
dit där du själv nu är i himmelen. 
Du har gått bort att rum åt mej bereda 
och mej mot målet med din Ande leda. 

2. Vår förebedjare du nu är vorden, 
du oss till godo inför Fadern är. 
Du omsorg har om återlösta hjorden, 
du beder för var själ som frestad är. 
Som Moses händerna i bön du sträcker, 
du dina kämpar trofast segern räcker. 

3. Du sträckte ut de genomstungna händer, välsignande din skara, då du for. 
Så skall du ock den dag du återvänder 
välsigna varje själ som på dej tror. 
Ty som du for, du komma skall tillbaka;
giv att jag städs må bedja, tro och vaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar