fredag 3 juni 2016

Då Jesus på korset sitt liv för oss gav
Alt. koral:1. Då Jesus på korset sitt liv för oss gav 
och för oss led helvetesglöden, 
då löstes från träldomens boja var slav 
som dömts till den eviga döden. 
Då blev den betalad, vår gränslösa skuld, 
med Gudslammets blod, inte silver och guld
- ett under av nåd mitt i nöden! 

2. Och allt vad oss Jesus med död och med blod
och med sin uppståndelse vunnit, 
vi fått som en gåva i döpelsens flod, 
vi har nu Guds salighet hunnit. 
Ja, dubbelt igen av Guds hand har vi fått 
för alla missgärningar, synder och brott, 
som Gud hos oss syndare funnit. 

3 Ja, än för vår räkning står döpelsens nåd, 
så hel som oss Herren den skänkte, 
då han i vårt dop enligt frälsningens råd 
vår synd ned i havsdjupet sänkte. 
Rättfärdighet, barnaskap, frihet från skuld 
vi äger i Jesus, vår Frälsare huld. 
O om vi i tron det betänkte! 

4. Då skulle vi jublande prisa vår Gud 
för allt, vad i dopet han givit; 
då skulle vi hörsamma, lyda hans bud 
och följa den maning han givit. 
I hoppet så glada vi skyndade då 
mot hemmet att himmelska kronorna få, 
som redan vår arvslott har blivit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar