torsdag 30 juni 2016

Försonare, som färgar röd1. Försonare, som färgar röd
den väg där du går fram,
i dina spår nu trygg jag går,
du blödande Guds Lamm.

2. Försonare, du svettas blod
mitt i Getsemane.
Du fylls av ångest där för mej,
tar på dej syndens ve.

3. Försonare, till Golgata
jag ser dej blodig gå,
och törnekrönt du korset bär
som du ska fästas på.

4. Försonare, med blodig hand
mitt skuldebrev du tar
och spikar det vid korset fast.
Nu ingen skuld jag har.

5. Försonare, ett saligt ord
mej sist från korset når:
"Fullbordat!" ropar du för mej
och nu jag leva får.

6. Försonare, i dina spår
som färgats av ditt blod
mej alltid led och lär mej tro
att du min sak gjort god.

7. Försonare, sträck ut din hand,
din genomstungna hand,
och dra ditt återlösta folk
till dej från varje land!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar