tisdag 7 juni 2016

Förlåtelse utdelas


1. Förlåtelse utdelas
i Ordet åt envar,
och genom nåden helas
vad sönderslitet var.
Guds Son har oss förlossat,
han skiljemuren bröt,
han lagens ok har krossat
då han sitt blod utgöt.

2. Ej trogna blott det gällde,
det gällde världen all,
ty Satan alla fällde
i Adams syndafall.
Men liksom döden brutit
sej in på oss, så visst
har nåden även flutit
till oss i Jesus Krist.

3. Nog bön och syndasmärta
bör finnas i vårt bröst,
fast ej i dem vårt hjärta
får ha sin rätta tröst.
De gärna med får vara,
ja, de bör vara det
om Gud ska få förklara
i oss sin härlighet.

4. Ett är vad i Guds hjärta
för länge sedan skett,
ett annat känna smärta,
ta mot vad Gud har gett.
Ett är den stora gåvan,
ett annat handen tom
som mottar den från ovan
till evig egendom.

5. Står Guds ord på min hylla
och ej begagnas här,
då får jag själv mej skylla
om jag ej salig är.
Ty Herren annat tänkte
då han mej räckte det:
därmed han nyckeln skänkte
till himlens salighet.

6. Gud kom att oss försona
med sej i Kristus här.
Nu vill vi högt betona
att helt försonad är
vår Gud med hela jorden
i Jesu dyra blod,
om än emot de orden
här hela världen stod.

7. Blir någon inte salig
fastän den kunde bli,
blir från sin synd otalig
den aldrig verkligt fri,
är skulden dens allena
som inte ville tro,
i Jesu blod sej rena
och i Guds rike bo.

8. Det fribrev Jesus skrivit
på Golgata med blod,
det har beseglat blivit
då han, vårt liv, uppstod.
Det allt och alla gäller,
var fånge köptes fri,
men många hellre väljer
att gå i slaveri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar