lördag 4 juni 2016

Kom och lyssna, Gud till äraAlt. koral: Alt. koral (Eskil Lundström 1969, publ med tillstånd):1. Kom och lyssna, Gud till ära,
kom och hör vad Jesus sagt!
Kom och låt oss noga lära
vad han på vårt hjärta lagt,
så att vi i all vår tid
har i honom själv vår frid
och i ord och verk bekänner
att vi hör till Jesu vänner.

2. Salig den som ödmjuk lever,
som i anden fattig är
och som inte sej förhäver
över vad Gud givit här,
utan Herren äran ger
och sin egen ringhet ser,
den ska evig glädje vinna,
öppet himmelrike finna.

3. Salig den vars trohet prövas
i bekymrens tunga lott,
men vars hjärta mest bedrövas
över egna fel och brott.
Till den Gud som allt förmår
ej en suck förgäves går:
mer än någon här kan tänka,
härlig tröst ska Herren skänka.

4. Salig den som i sitt hjärta
är saktmodig, from och god,
som i glädje och i smärta
bär sitt jämna, lugna mod,
utan flärd och ränker är,
aldrig harm och avund när.
Den i frid med sej och andra
glad sin värld ska genomvandra.

5. Salig den sin lust ej finner
i vår världs fåfänglighet,
men av helig åtrå brinner
efter sann rättfärdighet,
trängtar att i jordens grus
få se himmelskt liv och ljus.
Den ska utan att förvillas
se sin trogna längtan stillas.

6. Salig den som för de arma
omsorg i sitt hjärta bär,
tröttnar ej att sej förbarma
över den som nödställd är,
men på Himlafaderns sätt
gör den trycktes börda lätt,
den ska själv i nödens timma
Guds barmhärtighet förnimma.

7. Salig den som ren och tuktig
i sitt tal, sin gärning är,
den som vaksam och gudfruktig
segrar över ont begär,
och som har ett samvete
rent av Guds förlåtelse,
den ska helgas till den fröjden
att få skåda Gud i höjden.

8. Salig den som vill befrämja
samsyn, enighet och frid,
livar kärlek, stiftar sämja,
kväver hat och dämpar strid,
knyter skilda vänners band,
åt en ovän räcker hand,
inte hatar, inte hämnas -
den ska än Guds barn benämnas.

9. Salig den som tåligt lider
för det rätta oförrätt,
och fast det i hjärtat svider
inte ändrar handlingssätt,
alltid håller sanning kär
och beredd till offer är:
Gud ska den till målet föra,
himmelen ska den tillhöra.

10. Herre, gör så att din lära
nu blir skriven i mitt bröst,
blir min levnads ljus och ära,
blir mitt hjärtas fröjd och tröst.
Och med denna salighet,
som för tid och evighet
i ditt ord de trogna lovas,
Gud, låt också mej begåvas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar