torsdag 30 juni 2016

Välkommen till fattiga hjärtan1. Välkommen till fattiga hjärtan,
du ärans Konung och Gud!
Nu viker den hopplösa smärtan,
nu tystnar vår klagans ljud.

2. Nu stillar sej tårarnas flöden,
nu viker mörker och natt,
då livet tillintetgör döden
och ljuset oss hälsar glatt.

3. Det folk som i mörker försmäktar
ska finna frälsningens råd,
och själen som ingenting mäktar
ska frälsas av idel nåd.

4. Han liv och förlossning oss bringar,
vår vän, barmhärtig och god.
Han synden och döden betvingar
och offrar för oss sitt blod.

5. Välkommen, o Jesus, till jorden,
kom till oss alla nu in!
Vår Frälsare är du ju vorden,
så gör var och en till din!

6. Ta bort det som står dej i vägen,
gör rum i hjärtat för dej!
Du kallar ju på mej så trägen,
vill dela ditt liv med mej.

7. Så låt mej för evigt få vara
ditt djupa lidandes lön!
Ja, må du med Amen besvara
i denna advent min bön!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar