söndag 5 juni 2016

Herre, hemmet du oss gav
1. Herre, hemmet du oss gav
gläder våra sinnen!
Vi varandra håller av,
ler åt glada minnen.

2. Herre, hemmet du oss gav
vill vi trofast värja.
Splittraren och syndens slav
ska ej här få härja.

3. Herre, hemmet du oss gav
må oss finna vakna
för ett samlivs höga krav,
men din nåd ej sakna.

4. Herre, hemmet du oss gav
vi i ljus vill bygga.
Blir det mörkt, din käpp och stav
gör oss ändå trygga.

5. Herre, hemmet du oss gav
må du väl bevara!
Låt oss bortom död och grav
hem till dej få fara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar