torsdag 30 juni 2016

Tro Gud om gott
1. Tro Gud om gott och räkna med hans kärlek! 
Han ger det bästa som dej skänkas kan. 
//: Han gav dej Jesus, och han bar din smälek; 
Tro Gud om gott! Vem älskar dej som han? ://

2. Tro Gud om gott! Sitt barn han ej förgäter, 
han älskar ömmare än någon mor.
//: Hans djupa kärlek ingen nånsin mäter.
Tro Gud om gott! Hans famn är vid och stor. ://

3. Tro Gud om gott! Han trofast är i nöden, 
hans löfte fastare än klippan står.
//: Han bär sitt barn igenom själva döden. 
Tro Gud om gott, och all hans nåd du får. :// 

4. Tro Gud om gott! Låt inte otron störa! 
På otron kan du gärna tvivla här. 
//: I med- och motgång Gud dej hem vill föra.
Tro Gud om gott, snart bärgad står du där. ://

5. Tro Gud om gott! Hans kärlek kan ej svika. 
I Kristus allt sitt goda han dej gav.
//: Han älskar barnet alla stunder lika! 
Tro Gud om gott, och sorgen får sin grav. ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar