lördag 4 juni 2016

Till Jesus fram
1. Till Jesus fram i nödens mörka timma,
där får jag strax hans nåd på nytt förnimma.
Nytt ljus i Ordet ser jag för mej glimma,
och vid dess sken sej skingrar sorgens dimma.

2. Till Jesus fram idag på bönens vingar,
om glädjen lockar eller nöden tvingar.
I tron mitt hjärta sej till honom svingar,
sin hyllningsgärd det ödmjukt honom bringar.

3. Till Jesus fram var dag, för tiden lider,
i goda dagar och i onda tider.
När det en dag för mej mot slutet skrider
till Jesus hem jag far från livets strider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar