torsdag 30 juni 2016

Nu glädjens timme inne ärLångsam version:
1. Nu glädjens timme inne är
och manar oss till sång.
Vi stämmer upp den lovsång här
som änglar sjöng en gång:
Ära vare Gud i höjd,
frid på jorden, frid och fröjd,
över oss Guds välbehag
på denna glädjens dag!

2. I mörkret som på jorden var
ett ljus har blivit tänt.
Guds kärlek blivit uppenbar
i gåvan som han sänt.
Ära vare Gud i höjd...

3. Ja, låt oss nu till krubban gå
och hyllning honom ge.
Han vilar där på hö och strå,
vill bli vår Frälsare.
Ära vare Gud i höjd...

4. O tänk att han, Guds egen Son,
sej ner till jorden sänkt!
Allt högmod vänder han sej från,
de små sin nåd han skänkt.
Ära vare Gud i höjd...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar