söndag 5 juni 2016

Gud är vårt starka fäste


B-melodiformen:GUDS FÖRSAMLINGS TRIUMFSÅNG

1. Gud är vårt starka fäste,
vår hjälp, vår vän den bäste,
en tillflykt mitt i nöden,
ett liv i själva döden.

2. Vi därför fruktar ingen.
Om världen än förginge,
när haven gruvligt svallar
och bergen börjar falla,

3. så står likväl Guds kyrka,
där vi den Högste dyrkar,
där glädjen fram kan strömma 
-  han kan sitt ord ej glömma.

4. Än råder här hans armar,
fast folken runt oss larmar.
I gryningen han hjälper,
tyrannerna han stjälper.

5. Ja, kom att se och märka
vad Gud i världen verkar!
Han krigets vågor stillar,
de ondas råd förvillar.

6. Han bryter spjut och bågar,
förtär i eld och låga
de ondas tunga vagnar
och skingrar dem som agnar.

7. I stillhet då besinna
att Gud till sist ska vinna.
Än vårdar han sin hydda,
oss Jakobs Gud ska skydda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar