måndag 20 juni 2016

Kom nu syndare till Jesus

)

1. Kom nu syndare till Jesus,
som du är, med all din nöd.
Jesus redo är att frälsa
dej ifrån en evig död.
Han är mäktig, han är nådig,
tvivla ej, då själv han bjöd!

2. Kom du fattige, välkommen,
gläds att sådan nåd dej bjuds!
Utan pengar och för intet
livets bröd dej står till buds.
All sin nåd vill Jesus ge dej,
han som är ditt liv, din Gud!

3. Låt ej lagens dom dej hindra
eller din ovärdighet!
All den värdighet han fordrar
är att du din ringhet vet
och att honom du behöver.
Herren själv dej läre det!

4. Kom, betungade och trötte,
du som fallets prägel bär.
Dröjer du tills du blir bättre,
då du aldrig komma lär.
Syndare vill Jesus frälsa,
kom, så full av synd du är!

5. Se hur han i örtagården
kämpade för dej, och hör
honom ropa högt från korset
innan blödande han dör:
"Det är färdigt, ja, fullbordat!"
Ingen längre tvivla bör!

6. Hör hur Gud som mänska blivit
prisar kraften av sitt blod!
Lita då därpå fullkomligt,
ta ej annan tröst för god.
Ingen utom Jesus Kristus
kan ge tröstlöst hjärta mod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar