torsdag 2 juni 2016

Jag sjunger min morgonsång
1. Jag sjunger min morgonsång
till Jesu ära,
för dagen och natten lång
är han mej nära.
Hur skulle jag kunna här
gå runt och sucka,
när Jesus och himlen är
min ungdoms lycka?

2. Å härliga morgonstund
med guld i munnen!
Se, redan på fästets rund
är solen hunnen!
Och allting så härligt spår
att får jag leva
ska Gud under många år
ge ännu mera!

3. Så går jag till verket då
med mod i barmen.
Av Gud ska jag visdom få
och kraft i armen.
Och om jag kan trogen stå
i allt det lilla,
så ska jag det stora få.
Ja, ske Guds vilja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar