torsdag 30 juni 2016

Underbara ungdomstid
1. Underbara ungdomstid!
Du är livets vår så blid.
Hoppets gyllne solsken strålar,
allt i ljusa färger målar,
//: livet varmt och skönt sej ter ://

2. Ungdomstid är tid att så,
helig säd i hjärtat få.
Sanningsordet Gud behagar,
låt det gro för skördens dagar,
//: men ryck lögnens ogräs upp! ://

3. Ungdomstid är glädjens tid,
medan vårsol lyser blid.
Må de unga vara glada,
ungdomsfröjd kan aldrig skada,
//: bara Gud får vara med ://

4. Ungdom, gå med helig glöd
ut till kamp på liv och död
för det goda och det sanna,
allt som lyfter blick och panna,
//: allt som hjälper mänskor upp ://

5. Stort är målet. Bed och strid,
kämpa glatt för fred och frid.
Gå med Gud så ska du vinna,
evig glädje ska du finna
//: när din levnads sol går ner ://

6. Ja, blir kampen än så lång,
evig ungdom nås en gång
om i Jesu spår du träder,
om du bär de vita kläder
//: som du fått av Herrens hand ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar