söndag 4 november 2018

Bara i hopp till Gud
Bara i hopp till Gud
är mitt hjärta stilla,
min frälsning kommer från Gud.

1. Bara han är mitt berg, min frälsning,
han är min borg, jag ska inte vackla.
Var stilla för Gud, min själ!
Från Gud kommer mitt hopp.

Bara i hopp till Gud...

2. Folk, lita alltid på Herren,
och utgjut hjärtat i bön för honom!
Människorna är som en fläkt,
alla människobarnen sviker.

Bara i hopp till Gud...

3. En sak har Gud sagt till mej,
två saker har jag hört:
att det är Gud som har makten,
och att du är trofast, Herre!

Bara i hopp till Gud...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar