lördag 3 november 2018

När Noa har byggt sin ark (Byggen i bibeln)
1. När Noa har byggt sin ark
och vatten har täckt all mark,
då sköter han djuren,
tar med dem på turen,
för arken är stor och stark.

2. Vi gör inget Babels torn,
vi snidar i trä och horn.
Vi är inte lata,
men vill kunna prata
och så våra sädeskorn.

3. Ett altare reser vi,
av sten får det lov att bli.
När elden vi tänder
till Gud jag mej vänder,
hans nåd gör mej glad och fri.

4. Att bygga en pyramid
tar fasansfullt mycket tid.
Man blir ganska tagen
av slitet om dagen,
men natten ger ro och frid.

5. Vi väver ett jättetält
och kånkar i öknen snällt.
Vår Guds tabernakel
är inget spektakel,
när vi det på marken ställt.

6. Ett tempel nu bygger vi
att möta vår Herre i.
Ta honom på orden:
han uppfyller jorden
men vill att vi hans ska bli!

7. Vi bygger upp stadens mur,
vi jobbar i ur och skur.
Vi lyder Nehemja
i vänskap och sämja,
men tar oss ibland en lur.

8. Vår Herre var timmerman
som Josef en gång, minsann!
Med Gud får vi bygga,
då kan vi va´ trygga
hos honom som allting kan.

9. Att bygga sitt hus på sand
kan vara rätt dumt ibland.
När vindarna korsar
och vågorna forsar,
det faller vid gravens rand.

10. Till levande tempelsten
vill Gud ha oss var och en.
Där Jesus är hörnsten
du duger, och hör sen!
Han själv gör dej stark och ren.

11. Det nya Jerusalem
som kommer från himmelen,
den heliga staden,
den får vi av Fadern,
och där är vårt rätta hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar