söndag 4 november 2018

Till vem ska jag gå med min saknad och sorg?1. Till vem ska jag gå med min saknad och sorg?
- Gud hjälpe envar som får lida! -
vår Herre vet vägen till trygghetens borg.
Stor sorg är i världen den vida.

2. Och saliga de, säger Jesus Krist
- Gud hjälpe envar som får lida! -
som sörjer, för de ska få tröst till sist.
Stor sorg är i världen den vida.

3. Du själv har ju låtit oss här förstå
- Gud hjälpe envar som får lida! -
att dej kan vi tillitsfullt kalla på.
Stor sorg är i världen den vida.

4. Du sa ju: Kom hit, ja, kom hit till mej
- Gud hjälpe envar som får lida! -
ni alla med bördor som hopat sej.
Stor sorg är i världen den vida.

5. Du sa ju att du ville ge oss ro
- Gud hjälpe envar som får lida! -
med milda bördor och lätta ok.
Stor sorg är i världen den vida.

6. Så ber jag dej, Herre: Å, glöm inte mej!
- Gud hjälpe envar som får lida! - 
I livet och döden jag litar på dej.
Stor sorg är i världen den vida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar