söndag 4 november 2018

Hjälp mej, min käraste Jesus, att vinna

1. Hjälp mej, min käraste Jesus, att vinna!
Ofta i strid jag till marken blir lagd.
Se här hur synden kan händerna binda
så jag i kampen blir svag och försagd!
Fridsfurste blid,
led du min strid
så jag kan vinna i prövningens tid!

2. Hjälp mej, min käraste Jesus, att vinna!
Litet förmår ju min fattiga tro,
om ej din nåd som ett solsken kan finna
väg in i hjärtats förmörkade bo.
Mörkret fördriv!
Styrka mej giv!
Gudsfruktan värme upp hjärta och liv!

3. Hjälp mej, min käraste Jesus, att vinna!
Gör du min kristendom äkta och ren!
Låt allt vad hedniskt är hos mej försvinna,
röj bort ur vägen var hindrande sten!
Helga i grund
hjärta och mun,
gör mej i tron både stadig och sund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar