lördag 5 mars 2016

Du bör ej ängslig gå

Alt. koral:


Alt. koral:1. Du bör ej ängslig gå,
Gud har från evigheten
till barn åt sej dej valt igenom Jesus Krist.
Du bjuds nu akta på
den stora verkligheten
att Frälsaren för dej fullbordat allt förvisst.
Hör Gud i detta,
det ska uträtta
att du får tro och liv och frid i Jesus Krist.
I gärningar du gjort,
i dem du göra bort,
ej finns rättfärdighet och vila för din själ,
men genom tron på Jesu gärning mår du väl.

2. Du bör ej ängslig gå
för morgondagens plåga,
ty Jesus har ju sagt: Var dag har nog av sin.
Det är ju galet då
att tänka dit stor råga;
du vet ju inte nu om sådan nöd blir din.
Kan du uträtta
att bördor lätta,
så gör det åt din nästa och din egen ta
och kasta den på Far,
som omsorg om dej har,
han vill och kan och ska då handla med dej så,
att krafter nog för vandringen du jämt ska få.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar