söndag 6 mars 2016

Jag kommit hem långt bortifrån
1. Jag kommit hem långt bortifrån,
jag full av synder är,
jag är en arm, förlorad son,
men Jesus har mej kär.
Han sätter nåderätter fram,
en himmelsk måltid god,
ja, se Guds rena Offerlamm,
ta mot hans kropp och blod!

2. Du, Jesus, kommit till min själ,
som låg där i sitt blod,
för mej du, min Immanuel,
Guds vredesdom utstod
och bragte så i ljuset fram
en evig salighet,
för mej du dog, Guds rena Lamm,
pris dej i evighet!

3. Tack att du inte förebrår
att jag så usel är!
Tack att du aldrig mej försmår!
Tack att du har mej kär!

Tack att du aldrig kastar ut
den du fått reda på!
Tack att den aldrig ska ta slut,
den glädje vi ska få!

4. Då ska jag skåda dej, Guds Lamm,
som för mej dödat var,
och såren som på korsets stam
du för mej usling bar,
de skiner som rubiner då
och tindrar salighet,
o vilken fröjd att vara få
hos dej i evighet!

5. Pris, ära, lov i evighet
åt Lammet på dess tron
som utvalt oss till salighet
och skänkt oss fri pardon!
O du Guds Lamm, som offrat är,
du har oss löst en gång
med blod och sår, o Jesus kär!
Så ljuder himlens sång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar