torsdag 10 mars 2016

Herre Jesus, käre broder
1. Herre Jesus, käre broder,
alla tings upprinnelse,
mänskosläktets Frälsare!
Uppvärmd av din kärleks floder
jag av hjärtat vördar nu,
att jag mänska är som du,

2. att jag är med dej en frände
och med dej i arvet går,
allt av nåd för intet får,
att du mej i mitt elände
återlöst och sökt igen
och vill ha till himmelen.

3. Käre Jesus, jag nu ber dej:
glöm i nåder bort var gång
jag från dej har gjort ett språng!
Tack att du din Ande ger mej,
som mej leder alla dar
hem till min och allas Far.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar