lördag 26 mars 2016

Tusen, tusen stjärnor glimmar
1. Tusen, tusen stjärnor glimmar
på den mörkblå himlens grund.
Det är dagens sista timmar,
det är bönens tysta stund.
Herren, låt mej än förnimma
kraften av ditt fridsförbund!

2. Dyrbar har din godhet varit
även denna dag mot mej!
Må den nåd som jag erfarit
mana mej att prisa dej,
dej som jämt densamme varit,
hur än allt förändrar sej!

3. Kom, min konung, och regera
i mitt hjärta så att jag
inte inkrökt lever mera,
blott mej själv till välbehag,
men om möjligt samlar flera
som lovsjunger dej en dag!

4. Säg mej att du än förlåter
all min synd och kärleksbrist,
och när jag av missmod gråter,
trösta mej, o Jesus Krist,
till dess du mej flytta låter
hem till himmelen till sist!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar