söndag 6 mars 2016

Hör hur sabbatsklockan tonar


1. Hör hur sabbatsklockan tonar
högt från berget Golgata:
Allt fullbordat, allt försonat,
släktet frälst, halleluja!
//: Allt fullbordat, allt fullbordat,
ljuder högt från Golgata ://

2. Jesus har nu dödat döden,
ormens huvud krossat väl,
mörkrets fångar frälst från glöden
och ur kulan släppt var själ.
//: Full förlossning, full förlossning
nu förkunnas för var själ ://

3. Du är fri, för han har löst dej
och din skuld betalt kontant.
Lammets blod, det är din lösen,
Gud ske lov att det är sant!
//: Han har köpt dej, han har löst dej
och med blod betalt kontant ://

4. Hur än satan, synden rasar,
du dock likväl friköpt är.
Om ditt kött för Gud än fasar,
Gud har dej i Kristus kär.
//: Dej han älskar, dej han älskar,
dej han har av hjärtat kär ://

5. Hör, du arma, kalla, döda,
djupast sjunkna, salig var!
Rövarns synder, de blodröda,
ja, ock skökans Jesus bar.
//: Alla frälsta, alla frälsta,
Jesus alla frälsat har! ://

6. Jord och himmel må nu falla,
smälta, brinna ner i grund.
Fridsförbundet kan ej falla
ens i världens sista stund.
//: Det står bergfast, mer än bergfast,
klippan Kristus är dess grund ://

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar