onsdag 2 mars 2016

Min vän är min och jag är hans




1. Min vän är min och jag är hans!
Ej sådan fröjd på jorden fanns
som den att äga Jesus Krist
- se, det är glädje utan brist!

2. Nu sjunger jag av hjärtans grund:
jag salig är i denna stund,
för Jesus är min Frälserman
och ingen oss åtskilja kan!

3. Ja, nu jag vet på vem jag tror:
jag vet att i mitt hjärta bor
min Gud och Frälsare så kär,
som alla världars Herre är.

4. Han har sin Ande till mej sänt
och livets sanna ljus upptänt.
Jag ser min Faders kärleks höjd
och smakar nådens frid och fröjd.

5. O nåd och frid och salighet,
o eviga rättfärdighet
som du mej skänkt, o Jesus kär,
med Andens pant beseglat här!

6. Nu jubla, himmel, hav och jord:
jag är med Herrens Ande smord.
Ni bröder, systrar, lova Gud
med nya tungors glada ljud!

7. Låt slockna denna världens ljus
- jag har en sol i Faderns hus
som lyser mej i evighet,
i outsäglig härlighet!

8. Må jord och himmel helt förgås
- min skatt ej av förstöring nås!
Mitt liv i döden lever opp,
min brudgums ankomst är mitt hopp!

9. Då ska ett evigt lov och pris
uppstämmas i Guds paradis,
där jag min Jesus möta får
och in i bröllopssalen går.

10. Jag längtar dit till livets land
ifrån förgänglighetens strand.
Jag längtar hem till Jesus kär,
som allt mitt liv, min glädje är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar