torsdag 10 mars 2016

Nu är jag glad och hjärtligt nöjdAlt. koral:


Alt. koral: 1. Nu är jag glad och hjärtligt nöjd,
sen jag den saken sett,
hur jorden nu med himlens höjd
i Jesu blod är ett.
Jag såg Guds fria nådaval,
som löste mej ur syndens kval
och jag är hjärtligt nöjd.

2. Jag vördar evighetens råd,
som vördnad all är värt,
i kraft varav Gud har av nåd
vårt fallna släkte kärt
och gjort vår jord till paradis
för den som vill. Dej vare pris!
Nu är jag hjärtligt nöjd.

3. Du har med blod och evig död
gått för min själ i pant.
Nu är därav var droppe röd
för mej en diamant
som över himlens värde går,
vari mitt sanna liv består
och jag är hjärtligt nöjd.

4. Du är av nåd och sanning full,
det dyra Faderns Ord,
för dina arma bröders skull
med glädjens olja smord.
Din helga lydnad gör att jag
ej fruktar för Guds helga lag,
men är av hjärtat nöjd.

5. Vad gör det då att världen än
kan vålla stort alarm?
Jag vistas hos min bäste vän
och vilar på hans arm.
Min evige förbarmare,
var evigt hos mej syndare,
så är jag hjärtligt nöjd.

6. Du, Jesus, har för mina brott
skänkt full förlåtelse.
Lär mej att hålla det för gott
och ej i otro se
på det som du bortkastat har,
för genom dej är Gud min Far
och jag är hjärtligt nöjd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar