söndag 6 mars 2016

Försoningsdag, du offerdag

1. Försoningsdag, du offerdag
då Jesus offret räckt,
och syndare av alla slag,
ja, Adams fallna släkt,
som dömts av lagens stränga bud,
benådades av Herren Gud.
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud!

2. Ja, detta har för alla skett
som genom Adam dött,
åt världen Gud sin Son har gett,
som för oss alla blött,
och du är friköpt som du är,
förutan något ditt besvär.
Halleluja, halleluja,
halleluja, vår Gud!

3. Av nåd och stor barmhärtighet
förlåtelse är skänkt
åt dem som Guds rättfärdighet
från Eden utestängt.
Så har vi nu ett dubbelt mått
av nåd för våra synder fått.
Halleluja, halleluja,
halleluja, vår Gud!

4. Nu synd och död uppslukta är,
halleluja, vår Gud!
och krossad hela mörkrets här,
halleluja, vår Gud!
Vår starkhet och rättfärdighet
är Jesus i all evighet!
Halleluja, halleluja,
halleluja, vår Gud!

5. Så är då saken riktigt gjord
och inget återstår.
Men se, den saken bör bli spord,
så världen höra får
att syndernas förlåtelse
är skänkt av världens Frälsare.
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud!

6. Är det väl skäl bli borta då,
när Jesus fri dej köpt?
Ska han ej då ditt hjärta få,
när efter dej han löpt
och söker dej som borta går,
att föra hem dej, om han får?
Halleluja, halleluja,
halleluja, vår Gud! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar