torsdag 3 mars 2016

När jag lägger mej till ro
1. När jag lägger mej till ro,
liksom fågeln i sitt bo,
låt din ängel mej bevara
från allt ont och från all fara.

2. Far och mor och syskon små,
se i nåd till dem också.
Kung och rike, slott och hydda,
gode Gud, dem alla skydda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar