lördag 12 mars 2016

Kom, trofaste förbarmare

1. Kom, trofaste förbarmare
som herde bland de dina
och led oss arma syndare
till frukten av din pina,
till Sions berg och Sarons bet,
där i en salig enighet
var trogen själ har trevnad.

2. O kärlekshav, utgjut din flod
ut över allas hjärtan!
Låt kraften av ditt helga blod
fördriva otrossmärtan!
Du hela världens nådastol,
förvandla med din ljuva sol
vår köld till evig värme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar