onsdag 2 mars 2016

Trots alla otrons mörka makter


1. Trots alla otrons mörka makter
Guds rike segrande framgår.
Trots Satans list och mörkrets pakter,
se, klippan Kristus evigt står!
Och ingen störta kan hans kyrka,
den vilar säker på hans ord.
Guds Son är själv dess värn och styrka,
den segra skall i syd och nord.

2. Vår Gud och Fader god, han ser oss
i Sonen evigt renade.
För Kristi skull i nåd han ger oss
en villkorslös förlåtelse.
Han bjuder oss så överdådigt
sin himmel och sin salighet,
åt dem som tror han skänker nådigt
sin ende Sons rättfärdighet.

3. Men den som sådan nåd föraktar
i otro och i säkerhet
och världens skatter eftertraktar,
likgiltig för sin salighet,
han skall för sent i avgrundskvalen
erfara all sin dårskaps höjd,
då utestängd från bröllopssalen
han evigt saknar himlens fröjd.

4. Så vakna upp, ni själar alla,
och vänd nu om till Herren Gud!
Han än i dag er låter kalla
med nådeordets helga ljud.
Nu är ej tid att håglös dröja
och liknöjd stå på världens torg.
Ve den som än sej vill förnöja
i lustars lek till evig sorg!

5. Ty plötsligt skall det ropet skalla:
"Se brudgummen, där kommer han!"
Strax till hans möte skyndar alla
som han på jorden trogna fann.
Då skall han skänka dem sitt rike
som tillrett är av evighet,
med himmelsk fröjd förutan like
och outsäglig salighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar