torsdag 10 juli 2014

Allt ska tjäna till det bästa

)

Alt. koral:1. Allt ska tjäna till det bästa,
vad mej möter på din jord!
Herre, må du själv nu fästa
djupt i hjärtat detta ord!
Vad vi kallar nöd och lycka
samma nåd nu innebär.
Ingetdera skall mej rycka
ur din hand, o Herre kär!

2. Allt, ja allting till det bästa,
regn och solsken, lugn och storm,
samma nåd, om än de flesta
önskar den en annan form.
Men hur än din nåd du kläder
är det samma nåd likväl.
Och om än du fjärran träder
sköter du dock om min själ.

3. Allt, ja allting till det bästa,
säg det, Herre, om igen!
Hur än otron mej må fresta,
låt mej inte se på den!
Vad du sagt för evigt gäller,
otron kan ej ändra det,
och min klentro kan ej heller
rubba din barmhärtighet.

4. Allt, ja allting till det bästa,
allt jag tage av din hand,
medan jag ännu skall gästa
i ett torrt och törstigt land.
Hjälp mig se i allt jag möter
blott ett sändebud från dej;
hjälp mej tro, att du mej sköter
såsom det är bäst för mej!

5. Och när jag kan överskåda
djupet av ditt kärleksråd,
liksom vidden av den våda
där jag frälstes av din nåd,
ska jag av de rika orden
fulla sanningen förstå,
som jag svagt en gång på jorden
började att stava på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar