söndag 13 juli 2014

Ringa vattendroppar
1. Ringa vattendroppar,
ringa korn av sand
bildar stora havet
och det vida land.
Så de små minuter,
fast så ringa, dock
bildar världens åldrar,
evigheter ock.

2. Även ringa felsteg
leder mänskan av
från rättfärdigheten
ner i syndens grav.
Ringa verk av kärlek,
ringa kärleksord
till ett himmelrike
skapar om vår jord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar