lördag 12 juli 2014

Min Jesus, du vill skänka roAlt. koral:1. Min Jesus, du vill skänka ro,
så ge den då åt mej!
Ja, ge mej ro ifrån mej själv
och ge mej allt i dej.

2. Mitt gamla jag, hur strävar det
i oavlåtlig strid
att komma mellan mej och dej
och röva bort min frid!

3. Jag längtar efter helig ro
och segerkraft jämväl!
O Herre, härska du i mej
till ande, kropp och själ.

4. Nu i din hand jag lämnar mej
och verket framgång får,
ty vem kan verka såsom du,
allsmäktig Gud, förmår?

5. Så sköt mej du, tills evigt ljus
för själen bryter fram,
då jag får se dej klart och blir

din avbild, o Guds Lamm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar