måndag 14 juli 2014

O Gud, ditt folk dej beder
1. O Gud, ditt folk dej beder
i hopp och ödmjukhet,
att du vårt val nu leder,
o du som allting vet.
Vi av din hand idag
en herde vill begära,
som kan oss troget lära
ditt bud och ditt behag.

2. Den ge oss, dej till ära,
som delar ordet rätt,
dej prisar med sin lära
och med sitt levnadssätt,
en våra själars vän,

som inte sej berikar,
men gör som den predikar.
Gud, lär oss välja den.

3. Här må ej ränker gälla,
ej tvång, ej heller väld.
Den dom vi nu ska fälla
i himlen vare fälld.
Styr, Herre, vårt beslut
att den till herde kalla,
vars val må för oss alla
till evigt väl slå ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar