lördag 12 juli 2014

O tänk när i Guds fröjdesal1. O tänk när i Guds fröjdesal
församlad träder fram
en frälsad skara utan tal 
från varje folk och stam!

2. O tänk när Herrens vittneshär,
som lidit på vår jord,
miljarder mänskor möter där
som trodde Herrens ord! 

3. O tänk, vad frid i himlens höjd,
vad kärlek, tacksamhet,
o tänk vad lov och pris och fröjd
och ljus och härlighet! 

*4. O Herre, vad din nåd är stor!
Oss alla till dig drag,
och låt oss samlas där du bor
på denna högtidsdag! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar