torsdag 10 juli 2014

Du kan inte tro, ja, men käre, så hör1. Du kan inte tro, ja, men käre, så hör:
Gud har ju sej själv inte skonat!
Kom hit, kom till korset, se Lammet som dör,
dess blod har med Gud oss försonat
och borttagit mänskornas synder.

2. Så sök då allenast hos Kristus din ro,
ty där är du trygg för all fara.
Bli liten, bli barn, på din Frälsare tro,
bli en bland de syndares skara
som endast vill tacka och lova.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar