tisdag 8 juli 2014

O låt oss, Herre Gud

Förspel:


Koral (med kortare förspel):
Alt. koral:1. O låt oss, Herre Gud,
bli dina änglar lika
i lovsång inför dej,
och låt oss aldrig svika
i ödmjuk tjänst hos dej,
men vandra i ditt råd,
förbli i kärleken
och helgas av din nåd.

2. Då skall ditt lov alltjämt
vårt hjärtas glädje vara
i tiden här och sist
bland dina änglars skara,
när kring din allmakts tron
vart knä ska böja sej.

Ja, i all evighet,
o Herre, pris ske dej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar