söndag 13 juli 2014

Gud, hjälp oss i vår svåra strid¨


1. Gud, hjälp oss i vår svåra strid,
när vi av satan sållas,
att vi i frestelsernas tid
av dig må uppehållas!
Vår egen kraft är alltför svag,
vi lider ofta nederlag
när vi på den förtröstar.

2. Du ser vår hjälplöshet och nöd
i vår anfäktnings timma.
Vi ser blott undergång och död
och ingen hoppets strimma.
Kom Jesus, du som frestad var!
Du som i striden vunnit har
kan i all nöd oss hjälpa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar