måndag 14 juli 2014

Hälsans gåva, dyra gåvaAlt. koral:1. Hälsans gåva, dyra gåva
från den Gud som ger allt gott!
Må vi glada honom lova
för så ovärderlig lott,
som av oss dock sällan skattas,
kanske först när den oss fattas?

2. När i nätter som i dagar
på en bädd där kval satt bo,
hjärtat utan lindring klagar,
ögat vakar utan ro,

då, sen värk och vånda tärde,
känner vi nog hälsans värde!

3. Jesus, dej i nåd förbarma
över alla plågans rov.
Herre Gud, låt ej de arma
ställas på för hårda prov.
Hjälp dem, ge dem tröst i nöden,
mod i striden, frid i döden.

4. Vill du åter hälsan skänka,
lär dem rätt förstå dess vikt.
Lär oss alla rätt betänka
så vår lycka som vår plikt,
att vi dej av hjärtat prisar
och varandra kärlek visar.

5. Hjälp oss alla så använda
varje given hälsostund,
att när den har gått tillända,
du må finna själen sund
och sist från allt ont oss frälsa,
Jesus, du vårt liv och hälsa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar