måndag 14 juli 2014

O Fader vår, barmhärtig, godSvensk variant av koralen (den som finns i 1986 års psalmbok):Alt. koral av Schütz:1. O Fader vår, barmhärtig, god,
som oss till dej vill kalla
och rena oss med Kristi blod
som sonar synder alla:
Låt komma, Gud, till oss ditt ord,
det heliga och klara!
Låt det i mörkret på vår jord
vårt värn och ledljus vara!

Låt ingen vilse fara!

2. Tillsammans ropar vi till dej

om hjälp i allt som sker oss,
för ingen tar ditt ord till sej
om du din nåd ej ger oss.
Du vet ju om och tänker på
att djävulen vill blanda
sitt ogräs i din säd, och få
oss mänskor sej tillhanda.
Så sänd till oss din Ande!

3. O Gud och mänska, Jesus Krist,
som synden på dej tagit,
du känner bäst vår stora brist,
du syndfri frestad varit.
O Jesus, du vår Broder kär,
ditt löfte vi påkallar:
sänd Hjälparen som sanning lär
och kan bevara alla
för att ifrån dej falla.

4. O du Guds helge Ande, kom!
Slit sönder satans snara!
Ge ordet i vårt hjärta rum
och oss i tron bevara,
var och en blir heliggjord
och prisar Gud med gamman,
ja, så att Jesu Kristi ord
oss leder allesamman
till himlens glädje. Amen! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar