måndag 14 juli 2014

O Gud, du skänkt mej barn

Förspel:


Koral:1. O Gud, du skänkt mej barn
som föddes att dej dyrka.
De tillhör i sitt dop
ditt rike och din kyrka.
Min plikt mot dem är stor:
ge mej välsignelse
att dana till din tjänst
dem du lät ljuset se.

2. Ge mej din Andes nåd
att dem din vilja lära,
så att de må ditt namn
rätt frukta och rätt ära.
Låt detta vishetsfrö 
så tidigt rötter slå,
att dagligt de i nåd
och ålder växa må.

3. Låt mej så samvetsgrant
mitt ansvar eftersinna,
att de sin förebild
kan i min vandel finna.
O Herre, skydda dem
för all förargelse,
som kan en menlös själ
till rov åt lasten ge.

4. Må ej som Eli jag
så blind i kärlek vara,
att när jag skådar fel
jag skulle näpsten spara!
Med saktmod allvarsam
och nitisk i min vård,
må jag ej vara vek,
må jag ej vara hård.

5. O Gud, som bjudit mej
att godhet mot dem öva,
förkasta ej min bön:
må de mej ej bedröva!
Med framgång krön mitt hopp,
ledsage dem din hand
att goda kristna bli
och gagna Sveriges land.

6. O må jag dem få se
emot min omsorg svara
och, glad av denna syn,
i frid från världen fara!
Men är min stund bestämd
i deras späda dar,
så bli, o Herre, själv
de värnlösas försvar!

7. När sist jag samlad är
med dem till mina fäder
och jordens hela ätt
inför din domstol träder,
låt mej få säga glad,
uppstånden ur min grav:
O Gud, se här är jag
med barnen du mej gav! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar