måndag 14 juli 2014

Hemlandstoner mäktigt ljuder

1. Hemlandstoner mäktigt ljuder,
och vid slutet av min färd
pilgrimsvandraren de bjuder
till en paradisisk värld.
Snart min Fader mej vill kalla
till det salighetens hus,
där han dem församlar alla
som anammat nådens ljus.

2. Han som mörkrets välde krossat
och mej friköpt med sin död,
han som nådigt mej förlossat
från all synd och avgrundsnöd,
han vars blod för mej har runnit
och som blivit mej så kär,
snart, när jag till gränsen hunnit,
mej oändlig fröjd beskär.

3. Snart ibland de helga släkten,
de som står i ljusets famn,
även jag, i vita dräkten,
prisar Guds och Lammets namn.
Snart förlossad ingå får jag
i de saliggjordas hem,
snart i dina portar står jag,
strålande Jerusalem! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar