lördag 12 juli 2014

O, när jag sade: "Jag vill bekänna"

1. O, när jag sade
"Jag vill bekänna
min synd för Herren",
förlät han mej
allt vad jag brutit.
Hur ska jag, Herre,
rätt kunna tacka
och lova dej?

2. O Herre, Herre,
det är för mycket,
jag kan ej fatta
ditt frälsningsråd!
Men lär mej prisa
i salig glädje
din underbara
och stora nåd!

3. O Herre, Herre,
det är för mycket:
en hemlös främling
får barnarätt,
en dödsdömd brottsling
får full benådning!
Säg är det, Herre,
väl mänskosätt?

4. Nej, inte mänskor,
men du, o Herre,
barmhärtig, nådig,
kan handla så.
Det är för mycket,
det är för mycket,
men sant, o Herre,
det är ändå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar