lördag 12 juli 2014

Korset först och kronan sedan

1. Korset först och kronan sedan
- vare det vår lösen här!
Han som burit korset, svedan,
vet vad oss av nöden är.
Och nu vill han själv oss bära,
styrka, stödja, stå oss bi.
Genom honom, till hans ära,
övervinner också vi.

2. Allt är gott som Gud oss sänder,
ja, i vilken dräkt som helst!
Allt vi lämnar i hans händer,
blott vår själ till slut blir frälst.
Korset först och kronan sedan
- ja, den vägen skall det gå.
O så låt oss börja redan
prisa Gud för båda två!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar