onsdag 9 juli 2014

Så långt som havets bölja går
Alt. melodiform:1. Så långt som havets bölja går,
så vitt sig solen tänder,
varhelst ett mänskohjärta slår,
till alla folk och länder
skall ordets ljud
med fridens bud
om Kristi rike föras
och Hosianna höras.

2. Hans ära stråla skall så ren
kring Jafets berg och lunder.
Sems hyddor skall få se hans sken,
Hams barn skall se hans under.
All jordens rund
av hans förbund
skall sist bli helt omsluten,
av nåden övergjuten.

3. För denne konungs himlaglans
förbleknar jordens glitter.
Vad är all storhet emot hans,
där på sin tron han sitter?
All kungaprakt,
all furstemakt
skall honom lydnad visa,
hans herradöme prisa.

4. Han inför Gud rättfärdighet
åt hela världen vunnit,
och frid av hans barmhärtighet
hans folk i tron har funnit.
För Jesu skull
Gud kärleksfull
oss möter när och fjärran.
All världen prise Herran! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar