tisdag 8 juli 2014

Lovsjung nu alla länder Gud


1. Lovsjung nu, alla länder, Gud
och prisa högt med jubelljud
den som all världens grund har lagt
och ännu håller allt vid makt.

2. Hans tron är hög, hans namn är stort,
dock till sitt folk han oss har gjort
och drar oss närmare till sig
var dag i kärlek innerlig.

3. Så träd till Herrens portar fram
och sjung hans lov, var jordens stam.
Sjung i Guds helgedom hans pris,
ty han är ensam god och vis.

4. Hur livets dagar än må fly,
hans godhet är var morgon ny.
Hans ord är ljuset på vår stig,
hans nåd förblir evinnerlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar