söndag 6 juli 2014

Den som har Sonen, den äger livet1. Den som har Sonen,
den äger livet,
så vittnar ordet
till evig tid.
Den ej har Sonen,
den har ej livet
- hur hårt det ljuder,
det blir därvid.

2. Och Faderns vilja,
så säger Jesus,
är den att alla
må Sonen se
och tro på honom
och finna frälsning
från synden, döden
och evigt ve.

3. Så låt, o Jesus,
på oss fullbordas
din Faders vilja,
som ock är din.
Ja, med din kärlek
tag allas hjärtan,
om möjligt, Herre,
fullkomligt in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar