söndag 3 augusti 2014

Av hjärtat jag gläds åt att Jesus uppstod1. Av hjärtat jag gläds åt att Jesus uppstod!
Han seger har vunnit,
en fristad mej funnit,
//: en vila så god ://

2. Ja, tack vare dej blir min grav som en hamn!
För sorger och möda
och sår som vill blöda
//: snart läks i ditt namn ://

3. Den dag jag får höra dej ropa mitt namn,
ur graven jag hastar
och svepningen kastar
//: och flyr till din famn ://

4. Då samlas de dina som sov i sin grav,
i rader så långa,
oräkneligt många
//: som vågor i hav ://

5. Till välkomst basuner då ljuder som bäst,
ja, lovsång ska tona,
där går med sin krona
//: den brud du dig fäst ://

6. Den skara du löste ska följa dej glad
i skinande dräkten,
med sången du väckte,
//: till himmelens stad ://

7. Vår segrande Herre och väldige Gud,
du utstod all fara
för att vi ska vara
//: din himmelska brud ://

Når englene synger
ved sjelenes fest,
Basuner skal tone,
Da går med sin krone
Den brud du har fest,
Den brud du har fest.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar