onsdag 20 augusti 2014

Jesus Kristus är vårt centrum
1. Jesus Kristus är vårt centrum 
och vår hälsas när och hur. 
Kyrkan är som Kristi väntrum, 
där vi väntar på vår tur. 
Han har svar på orons fråga, 
därför att han plågats av 
allt som smärta åt oss gav. 

2. Ingen mer än han allena 
har så verksam medicin. 
Den kan läka, stärka, rena 
samvetet och gjuta in 
av hans egen glada vishet, 
av hans hopp och tålamod 
genom Kristi kropp och blod. 

3. Gud av Gud - min kraft och hälsa - 
Faderns och Marias son 
är den ende som kan frälsa 
mig ifrån mitt livs demon 
och kan ge en verklig frihet, 
friheten att vara god 
med Guds Andes djärva mod. 

4. Gud har sig med oss förenat 
- det är mer än jag förstår. 
Vad han tänkt och vad han menat 
längre än min tanke når, 
högre än de djup och höjder, 
där Guds avsikt ännu har 
djup och höjd och vidder kvar. 

5. Vi behöver inte svara 
för hur en gång det gick till. 
Gud skall undret själv förklara 
när och hur och som han vill. 
Intill dess för oss det räcker 
med att han är Läkaren, 
som steg ned från himmelen.

Text och copyright: Christian Braw [publ. med tillstånd]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar